Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Evaluation of human capital as a factor of economic growth with the help of example from IT industry

Autor práce: Prudnikov, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Dvořák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evaluation of human capital as a factor of economic growth with the help of example from IT industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The purpose of the graduation thesis is to study the assessment of the impact of human capital on economic growth based on IT -- sector example. In the final thesis was defined essence of human capital, its role as a production factor, was examined method of human capital evaluation, presented the results of assess of the human capital impact on the company's capitalization and the company's economic growth. The main factor of using VHC formula to calculate the human capital is the availability of the data that is why it is possible for calculating human capital with the help of secondary data.
Klíčová slova: intellectual capital; Human capital; human capital evaluation; revenue; capitalization; factors of production; economic growth

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 27.08.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48322_xprup00.pdf [1,76 MB]
Veřejná příloha12162_xprup00.pdf [181,98 kB]
Oponentura44122_xdvom44.pdf [154,66 kB]
Hodnocení vedoucího48322_bruna.pdf [293,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48322/podrobnosti