Evaluation of human capital as a factor of economic growth with the help of example from IT industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evaluation of human capital as a factor of economic growth with the help of example from IT industry
Autor práce:
Prudnikov, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Dvořák, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je studovat hodnocení vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst na příkladu IT sektoru. V diplomové práci je definována podstata lidského kapitálu, jeho role jako faktoru produkce, dále jsou prozkoumány metody ocenění lidského kapitálu a představeny výsledky hodnocení vlivu lidského kapitálu na kapitalizaci firem a jejich ekonomický růst. Hlavním fakorem klíčovým pro použití VHC přístupu ke kvantifikaci lidského kapitálu je dostupnost dat, což je důvod pro použití sekundárních dat pro kvantifikaci lidského kapitálu.
Klíčová slova:
výnos, ocenění lidského kapitálu; kapitalizace; ekonomický růst; faktory produkce; Lidský kapitá; intelektuální kapitál

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 6. 2014
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
27.08.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48322_xprup00.pdf [1,76 MB]
Veřejná příloha:
12162_xprup00.pdf [181,98 kB]
Oponentura:
44122_xdvom44.pdf [154,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
48322_bruna.pdf [293,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48322/podrobnosti