Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mergers and acquisitions as a measure to overcome financial crisis with focus on airlines industry

Autor práce: Vuová, Mai
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Osoba oponující práci: Čajka, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mergers and acquisitions as a measure to overcome financial crisis with focus on airlines industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The main aim of the thesis is to find out whether merger or acquisition could help the airline to overcome the financial instability. To analyze that, this paper is using traditional financial ratios and basic airline measurements to check how airline enterprises join forces to achieve positive financial results in the current environment with an emphasis on how mergers and acquisitions have helped chosen corporations to overcome the crisis. First part of the paper is the theoretical explanation of merger and acquisition and the theoretical framework of the profitability, liquidity and solvency ratios. The second part focuses on the practical analysis of the selected airlines.
Klíčová slova: basic airline measurements ; airline industry; liquidity ratios; profitability ratios; acquisitions; Merger; solvency ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2014
Datum podání práce: 20. 5. 2015
Datum obhajoby: 27.08.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49073_xvutm00.pdf [701,04 kB]
Oponentura44135_xcajr01.pdf [64,82 kB]
Hodnocení vedoucího49073_tauser.pdf [64,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49073/podrobnosti