Proměny politické komunikace - případ ČT

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proměny politické komunikace - případ ČT
Autor práce:
Lívancová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Müller, Karel
Osoba oponující práci:
Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Thesis explore how the mass media have been transformed at the territory of Czechoslovakia from 1918 in regard to the political power and political communication. It take into account the evolution of the media in 1989 when Czechoslovakia transformation occurs in politics and in the media. Also it deals with the statement that in contemporary society are tendences to the de-politicization of political communication by tabloidisation, conflicts and personalization of the media, especially in the context of news. This statement is confirmed by the content analysis of Czech Television news in years (2005 - 2010) and (2011 - 2015), which reveals elements of depoliticization of political communication leading to infotainment and emptying political news.
Klíčová slova:
depoliticization; political communication; mass media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2013
Datum podání práce:
31. 5. 2015
Datum obhajoby:
16.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44619_xlivb00.pdf [967,48 kB]
Oponentura:
43611_dvorakv.pdf [64,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
44619_mullerk.pdf [65,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44619/podrobnosti