Franšízingová smlouva v kontextu nové soukromoprávní úpravy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Franšízingová smlouva v kontextu nové soukromoprávní úpravy
Autor práce:
Tošilová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Švarc, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Hásová, Jiřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main aim of this final thesis is to sum up basic terms and fundamental rules for fran-chise branch of economy. With respect to comprehensiveness of its subject, this thesis foremost describes main topics regarding franchising and therefore applies summarized knowledge on practical example based on franchise company foundation procedure.
Klíčová slova:
license, franchise fees; goods and services, franchise agreement; Franchising, franchisor, franchisee; franchise, business firm, trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
04.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48364_xtosk01.pdf [874,81 kB]
Veřejná příloha:
11191_xtosk01.xlsx [18,61 kB]
Veřejná příloha:
11192_xtosk01.xlsx [11,60 kB]
Oponentura:
43450_kotouc.pdf [61,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
48364_svarc.pdf [61,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48364/podrobnosti