Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci
Autor práce:
Konečná, Helena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Krejčová, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the Diploma thesis is to evaluate the state of sustainable tourism in the Krkonoše National Park and to assess prospects of sustainable tourism in this area to the future. The main aim is achieved by analysis of documents and entities engaged in the destination tourism, by analysis of initiatives and certifications, furthermore, by analysis of environmental friendly tourism application and also by carrying out a survey among four groups of respondents, namely among visitors, residents, entrepreneurs and municipalities. The Diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the theory of sustainable development, the second chapter characterizes The Krkonoše National Park and introduces prerequisites for tourism development. The third chapter analyses sustainable tourism in the destination and the fourth chapter evaluates results of the executed analysis and suggests recommendations for the Krkonoše National Park to the future.
Klíčová slova:
the Krkonoše National Park; sustainable tourism; sustainable development; environmental friendly tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2014
Datum podání práce:
4. 5. 2015
Datum obhajoby:
09.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48435_xkonh00.pdf [2,17 MB]
Oponentura:
43509_Krejčová.pdf [206,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
48435_indrova.pdf [61,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48435/podrobnosti