Analýza konkurenčního postavení průmyslových odvětí v Evropské Unii

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza konkurenčního postavení průmyslových odvětí v Evropské Unii
Autor práce:
Cherepanov, Mykola
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Potužáková, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The paper gives a summary of the contemporary theoretical and practical approaches to the question of sectoral competitiveness and makes an attempt of verification of theoretical hypotheses by the means of linear regression. In its first part the paper offers a theoretical field for creating a broader competitiveness concept. The theoretical concepts an practical methods used by the professional institutions are both presented therein. In its second part an attempt to unite the presented theories is made. The theoretical conclusions are then applied on the sample of statistic data from EU and UN sources with the aim of verification of theoretical conclusions validity.
Klíčová slova:
Productivity; Competitive advantage; Competitiveness; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2007
Datum podání práce:
31. 8. 2008
Datum obhajoby:
10.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8233_xchem01.pdf [679,13 kB]
Oponentura:
5198_zpotuzak.pdf [22,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
8233_inge.pdf [20,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8233/podrobnosti