Developing a business plan for language school in Spain

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Developing a business plan for language school in Spain
Autor práce:
Dufek, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Machek, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Master's Thesis analyses and evaluates the conditions for the development of language school in Alicante, Spain. Also, the thesis shows main concepts, as well as an illustration of specific steps and actions in a realistic business plan. Firstly, it introduces theoretical background of legal environment of Spain, business model and the business plan. Secondly, the thesis portrays the results of an empirical research conducted on the target audience that are together with the market analyses integrated into the business plan. At last, the business plan proposes marketing and financial projections that lead into final conclusion and recommendations for the business development.
Klíčová slova:
Business model ; Language school; Spain; Business Plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 12. 2014
Datum podání práce:
14. 5. 2015
Datum obhajoby:
16.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50903_xdufm11.pdf [4,14 MB]
Oponentura:
43687_maco01.pdf [424,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
50903_tylll.pdf [386,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50903/podrobnosti