The Development of Special Economic Zones in People’s Republic of China Since 2001

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Development of Special Economic Zones in People’s Republic of China Since 2001
Překlad názvu:
The Development of Special Economic Zones in People's Republic of China Since 2001
Autor práce:
Rejnartová, Sylvia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Skřivan, Aleš
Osoba oponující práci:
Johnson, Zdenka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj speciálních ekonomických zón (SEZ) v Čínské Lidové Republice po roce 2001. V práci jsou analyzovány teoretické přístupy a vývoj SEZ stejně jako širší kontext reformních snah ČLR a její vstoupení do WTO v roce 2001. Důraz je kladen na srovnání ekonomického vývoje jednotlivých zón na základě růstu HDP, HDP/obyv., přímých zahraničních investic a objemu vývozu. Dále je v práci využit model k odpovězení otázky, zda je příspěvek vybraných tří SEZ na HDP positivní nebo negativní. Práce shrnuje, že komparativní výhody SEZ se postupně vytrácejí ve sledovaném období.
Klíčová slova:
Politika otevřených dveří; Čínská lidová republika; Zvláštní ekonomické zóny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2015
Datum podání práce:
10. 5. 2015
Datum obhajoby:
10.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51112_xrejs00.pdf [792,63 kB]
Oponentura:
42888_jerz01.pdf [403,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
51112_skrivan.pdf [176,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51112/podrobnosti