Veřejné vysoké školy a jejich zdanění v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejné vysoké školy a jejich zdanění v ČR
Autor práce:
Chlapek, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Urbánek, Václav
Osoba oponující práci:
Bušovský, Ladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the financing and taxation of public universities. The first part describes the mechanism for funding public universities. Subsequently I characterize individual budget headings under which funds from the state budget are distributed to public universities. Further I describe and analyze the complementary activities of public universities. I also briefly characterize the selected types of taxes aimed at public universities and I give an example - an overview and comparison of taxation at selected public universities. The last part of the thesis deals with designed changes in selected indicators used to calculate the contribution to public universities. These proposals are arranged in three variants. Each of them is described and analyzed in terms of the distribution of funds at all public universities in the country concurrently is analyzed the impact of proposed changes in structure and the calculation on the contributions allocated to the University of Economics, Prague.
Klíčová slova:
complementary activities; grants and subsidies for public universities; taxation of public universities; financing public higher education; normative financing of universities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2015
Datum podání práce:
31. 5. 2015
Datum obhajoby:
19.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51665_xchlj16.pdf [433,67 kB]
Oponentura:
43432_xbusl01.pdf [169,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
51665_urbanek.pdf [199,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51665/podrobnosti