Rozbor kandidatúry mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry

Autor práce: Pitková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Osoba oponující práci: Dianová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozbor kandidatúry mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto práca je zameraná na rozbor procesu budovania projektu kandidatúry mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry. V teoretickej časti je popísaná úloha kultúry v Európskej únii a súťaž Európske hlavné mesto kultúry, najmä jej kritériá a proces výberu držiteľov titulu z ašpirujúcich miest. Cieľom praktickej časti je rozanalyzovať kandidatúru mesta Prešov, porovnať ju s víťaznou kandidatúrou mesta Košice, vysvetliť príčiny prehry mesta Prešov a preskúmať jeho mieru zapojenia do víťazného projektu mesta Košice, ktoré bolo držiteľom titulu v roku 2013.
Klíčová slova: mesto Prešov; Európske hlavné mesto kultúry; kandidatúra; mesto Košice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozbor kandidatúry mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry
Překlad názvu: Analysis of the city of Prešov’s candidacy for the title of European Capital of Culture
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The thesis is focused on the analysis of the building process of the city of Prešov's candidacy for the title of European Capital of Culture. The theoretical part describes the role of culture in the European Union and the title European Capital of Culture -- especially its criteria and the process of selecting title holders from aspiring cities. The aim of the thesis is to analyze the city of Prešov's candidacy, to compare it with the winning candidacy of the city of Košice, explain the causes of Prešov's loss and examine its degree of involvement in the winning project of the city of Košice, which was the title holder in 2013.
Klíčová slova: the city of Košice; the city of Prešov; candidacy; European Capital of Culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 22.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51794_xpitz00.pdf [526,19 kB]
Veřejná příloha11871_xpitz00.pdf [1,22 MB]
Oponentura43667_qdiam00.pdf [428,80 kB]
Hodnocení vedoucího51794_dosp00.pdf [32,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51794/podrobnosti