Daňové zvýhodnění na dítě v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Daňové zvýhodnění na dítě v České republice
Autor práce:
Švandová, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Finardi, Savina
Osoba oponující práci:
Bušovská, Monika
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Aim of the bachelor thesis is children's tax credit in the Czech Republic. The main focus of this thesis is to find out what is the influence of the children's tax credit on taxpayer's tax and on taxpayer's effective tax rate. At first, there is described the development of children's tax relief in the Czech Republic, the children's tax credit in 2014 and the children's tax credit in 2015. A comparison of differentiated and undifferentiated children's tax credit and theirs influence on tax or tax bonus and on effective tax rate are described by the model situations in the second part of thesis. In the last part of thesis, there is description of tax relief in the Czech Republic neighbouring countries. These tax reliefs are compared by using several tables with the children's tax credit in the Czech Republic.
Klíčová slova:
childrens tax credit in 2015; childrens tax credit in 2014; effective tax rate; tax bonus; tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 2. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51839_xsvam47.pdf [880,59 kB]
Veřejná příloha:
11895_xsvam47.pdf [880,59 kB]
Oponentura:
43716_xbusm04.pdf [108,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
51839_xfins00.pdf [181,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51839/podrobnosti