Zhodnocení vlivu kandidatury města Ostravy v projektu „Evropské hlavní město kultury 2015“ na socioekonomický rozvoj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zhodnocení vlivu kandidatury města Ostravy v projektu „Evropské hlavní město kultury 2015“ na socioekonomický rozvoj
Autor práce:
Nedomová, Anna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Silovská, Hana
Osoba oponující práci:
Vochozková, Jacqueline
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of the thesis is to evaluate the influence of the candidates in the project European Capitals of Culture and also to determinate how many of prepared projects of the program Ostrava 2015 was implemented despite the fact that Ostrava did not win. The theoretical part concentrates on effect of culture and culture policy on regional development, whats more it describes projects of European Union supporting the culture development in cities. For the thesis the most important project European Capitals of Culture which is analysed in detail. The analytical part compares prepared projects and executed projects. It also evaluates the impact of the projects and the impact of the candidature of the city Ostrava to its development. The result of the thesis is the research of documents and evaluation of changes which was realised due to candidature of the city Ostrava in the project.
Klíčová slova:
European Capitals of Culture; Candidature; Ostrava; Culture policy; Socio - economic developement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 3. 2015
Datum podání práce:
14. 5. 2015
Datum obhajoby:
05.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51852_xneda08.pdf [2,01 MB]
Oponentura:
42555_xvocj00.pdf [1,90 MB]
Hodnocení vedoucího:
51852_xsilh02.pdf [405,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51852/podrobnosti