Global procurement in Vodafone – Retail category

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Global procurement in Vodafone – Retail category
Autor práce:
Poláček, Filip
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
Oudes, Michael
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This Master's thesis deals with the analysis of the global procurement in a multinational company on an example of Vodafone Group; it highlights the main features of global procurement firstly in overall and then focuses on Retail category within Commercial & Services. In addition, this work aims to serve as a guide to best practices from global procurement because of the lack of literature on this subject.
Klíčová slova:
supply chain; procurement; telecommunications; sourcing; Vodafone

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 11. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
16.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52343_xpolf00.pdf [1,68 MB]
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
42041_Oudes.pdf [315,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
52343_mervart.pdf [326,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52343/podrobnosti