Ekonometrická analýza úmrtnosti při dopravních nehodách ve vybraných světových zemích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza úmrtnosti při dopravních nehodách ve vybraných světových zemích
Autor práce:
Zikmund, Adam
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kuchina, Elena
Osoba oponující práci:
Cahlík, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The road transportation is a fundamental part of everyday life. Of course car accidents can arise on the roads and cause injuries of the participating people. In the worst case the accidents can give rise to the death. This bachelor's thesis concerns with the econometric analysis of the most important factors influencing the mortality rate. At first, it presents the methodology later applied to the data set and variables relevant to the problem. In the application part there are introduced several tens of econometric models which help to discover and quantify influences of the variables. In conclusion the results of analysis are evaluated and interpreted.
Klíčová slova:
ordinary least squares; econometric analysis; mortality in road accidents

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2015
Datum podání práce:
1. 6. 2015
Datum obhajoby:
24.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52750_xzika04.pdf [1,51 MB]
Oponentura:
43502_qcaht00.pdf [177,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
52750_xkuce10.pdf [235,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52750/podrobnosti