Těžební průmysl Austrálie: nové trendy a technologie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Těžební průmysl Austrálie: nové trendy a technologie
Autor práce:
Dvořák, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Janković, Vukica
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor's thesis is divided into three main chapters. The first chapter is dedicated to the mining industry in global economy and to environmental pollution caused by industrial activities. The leading topic of the second chapter is mining in Australia, more specifically major mining sites and its development since the 18th century. The last chapter is devoted to present-day trends and latest technology. Technology can for example provide safer work environment to mine workers or increase productivity at the mining site. The chief objective of this bachelor's thesis is to explain critical challenges of mining in Australia and to provide a solution that would improve current situation. Modern technology is vital part of this solution. Technology helps during decision-making process and simplifies mining processes.
Klíčová slova:
Industry; Mining; Technology; Australia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2013
Datum podání práce:
14. 12. 2014
Datum obhajoby:
25.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43071_xdvof00.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
41772_xjanv900.pdf [61,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
43071_stuchliz.pdf [62,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43071/podrobnosti