Etika a morálka v komerčných komunikáciách

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Etika a morálka v komerčných komunikáciách
Autor práce:
Luhová, Nikoleta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Reklama je všadeprítomný fenomén, s ktorým prichádza do styku každý bez výnimky. Jediným spôsobom ako takejto propagácii uniknúť je snažiť sa vedome nevnímať, pretože vypnúť alebo prepnúť sa nedá každá reklama. Subjekty reklamného priemyslu na snažia v množstve reklamných zdelení zažiariť rôznymi spôsobmi. Konkurencia je obrovská a niekedy vtip alebo originálnosť nestačia a zadávateľ alebo spracovateľ reklamy siahne po kontroverzných prvkoch, ktoré si spotrebiteľ všimne skôr ako niečo obyčajné. Kontroverznosť často z pohľadu spotrebiteľa presahuje únosnú hranicu etiky alebo slušnosti a čestnosti. Je preto dôležité, aby bola etika v reklame bola regulovaná zvonku alebo, v ešte lepšom prípade, zvnútra. Legislatíva je vonkajšou reguláciou a je účinná, no hlavne v oblasti etiky môže byť jej dosah krátky. Preto je dôležité, aby sa reklamný priemysel reguloval zvnútra sám. Etická samoregulácia reklamy je najefektívnejšou formou regulácie, keďže je prospešná pre všetky strany. Sám reklamný priemysel by sa ma snažiť o udržanie dobrého mena a vierohodnosti odvetvia, z čoho neskôr profitujú i spotrebitelia i zadávatelia reklám.
Klíčová slova:
morálka; reklama; komerčné komunikácie; etika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2014
Datum podání práce:
12. 12. 2014
Datum obhajoby:
28.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46318_xluhn00.pdf [2,99 MB]
Oponentura:
42374_zeman.pdf [63,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
46318_postler.pdf [63,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46318/podrobnosti