Zahraničné investície z Európskej únie do Ruska a ich zmena po vstupe Ruska do WTO

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zahraničné investície z Európskej únie do Ruska a ich zmena po vstupe Ruska do WTO
Překlad názvu:
Zahraniční investice z Evropské unie do Ruska a jejich změna po vstupu Ruska do WTO
Autor práce:
Mikušincová, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Čajka, Radek
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na přímé zahraniční investice z Evropské unie do Ruské federace. První kapitola je věnována objasnění pojmu zahraniční investice. V další části je charakterizováno ruské členství ve vybraných mezinárodních organizacích. Také jsou popsané vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií. Časový rámec uvedených charakteristik je limitován existencí samostatné Ruské federace. Do práce je zahrnut také popis ekonomické a investiční oblasti Ruska. Tato diplomová práce se zaobírá ruským členstvím ve Světové obchodní organizaci, kterému se blíže věnuje poslední kapitola.
Klíčová slova:
přímé zahraniční investice; Evropská unie; Světová obchodní organizace; Ruská federace; zahraniční investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 4. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
27.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
Neveřejný soubor
Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47425/podrobnosti