Společná zemědělská politika EU se zaměřením na vybranou komoditu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Společná zemědělská politika EU se zaměřením na vybranou komoditu
Autor práce:
Janíková, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sato, Alexej
Osoba oponující práci:
Kopeček, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The first chapter speaks about basic facts of the Common agricultural policy. Second chapter refers to some of the most important historical events according to the Common agrictultural policy. Chapter three introduces a current situation of Common agricultural policy. While the fourth chapter mentions some of the subsidies provided to wine producers.
Klíčová slova:
Wine industry; Common agricultural policy; Subsidies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2014
Datum podání práce:
20. 4. 2015
Datum obhajoby:
28.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49673_xjane00.pdf [685,42 kB]
Oponentura:
39527_Kopeček.pdf [205,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
49673_sato.pdf [61,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49673/podrobnosti