Specifika marketingové komunikace na trhu B2B a její účinnost na příkladu společnosti Bisnode

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Specifika marketingové komunikace na trhu B2B a její účinnost na příkladu společnosti Bisnode
Autor práce:
Zálešáková, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Bockstefel, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with the marketing communication on B2B market. B2B market is the market where business is done among companies without the presence of end consumer. The aim of the master thesis is to examine the particularity of marketing communication on B2B market and apply the theory on the example of marketing communication of the company Bisnode Czech Republic which is the provider of economic information about companies operating on B2B market.
Klíčová slova:
Marketing communication tools; Marketing communication; B2B market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2012
Datum podání práce:
15. 12. 2013
Datum obhajoby:
27.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39567_xzalm09.pdf [2,44 MB]
Oponentura:
40296_Bockstefel.pdf [150,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
39567_kralp.pdf [61,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39567/podrobnosti