Specifika marketingové komunikace na trhu B2B a její účinnost na příkladu společnosti Bisnode

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Specifika marketingové komunikace na trhu B2B a její účinnost na příkladu společnosti Bisnode
Autor práce:
Zálešáková, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Bockstefel, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem marketingové komunikace na B2B trzích. B2B trh je prostředím, kde dochází k obchodům mezi obchodními společnostmi bez účasti konečných spotřebitelů. Cílem diplomové práce je prozkoumat specifika marketingové komunikace na B2B trzích a teoretické poznatky aplikovat na příkladu společnosti Bisnode Česká republika, která je poskytovatelem ekonomických informací pro společnosti působící v B2B oblasti
Klíčová slova:
Marketingový komunikační mix; Marketingová komunikace; B2B trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2012
Datum podání práce:
15. 12. 2013
Datum obhajoby:
27.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39567_xzalm09.pdf [2,44 MB]
Oponentura:
40296_Bockstefel.pdf [150,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
39567_kralp.pdf [61,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39567/podrobnosti