Marketing of Georgia with the Objective of Maximizing Tourists inflow into the Country

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing of Georgia with the Objective of Maximizing Tourists inflow into the Country
Autor práce:
Chalaganidze, Lia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Olšanová, Květa
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main goal of the present master's thesis is to provide suggestions and strategies through the marketing plan in order to create a distinctive image of Georgia among tourists, raise awareness and increase inflow of tourists into the country. Tourism in Georgia has been on the rise since 2003. Even though, the growth has been evident within past 6-7 years, Georgia has yet to find its distinct niche in the modern day in competitive tourism industry. The theoretical part consists of overview of literature related to the thesis topic of the destination marketing. In the empirical part, will be provided analysis of the research conducted among tourists and based on the obtained information helpful recommendations will be provided and marketing methods will be identified that can be used to promote Georgia and thus attract more tourists.
Klíčová slova:
promotion of Georgia; tourism; tourism of Georgia ; destination marketing; Georgia; country branding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
30.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44612_xchal20.pdf [2,13 MB]
Veřejná příloha:
10784_xchal20.pdf [2,13 MB]
Oponentura:
40301_xhavk02.pdf [65,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
44612_kralp.pdf [63,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44612/podrobnosti