Monetary Policies Of ECB And FED In Comparison

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Monetary Policies Of ECB And FED In Comparison
Autor práce:
Rejnartová, Sylvia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hnát, Pavel
Osoba oponující práci:
Bluhm, Marcel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to compare monetary policy of the ECB and the Fed. The methodology used is to compare their actual policies and then to compare their fit to monetary policy rules which the CB's should follow. The monetary policies of the ECB and Fed are compared with respect to their monetary policy objectives, policy tools and their monetary strategies. Taylor rule is estimated for the ECB and the Fed. The results give an answer whether the banks are more output or inflation stabilizing and how well they fit the Taylor rule recommendations. Further, the estimated results show whether the classic version of Taylor rule works during the crisis. Primary hypothesis is that the Taylor rule is not followed by neither of the banks and that the classic Taylor rule does not work properly. The chosen period is from 1999Q1 to 2013Q1 so it is comparable with regards that the ECB started conduct its monetary policy in 1999.
Klíčová slova:
OLS Estimates; Tobit Estimates; Taylor Rule

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2013
Datum podání práce:
15. 9. 2013
Datum obhajoby:
15.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42872_xrejs00.pdf [549,91 kB]
Oponentura:
39355_Bluhm.pdf [47,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
42872_hnatp.pdf [159,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42872/podrobnosti