Monetary Policies Of ECB And FED In Comparison

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Monetary Policies Of ECB And FED In Comparison
Překlad názvu:
Monetary Policies of ECB and Fed in Comparison
Autor práce:
Rejnartová, Sylvia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hnát, Pavel
Osoba oponující práci:
Bluhm, Marcel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je srovnání měnové politiky ECB a Fedu. Práce nejdříve srovnává aktuální politiku obou bank vzhledem k jejich měnovým cílům, nástrojům a jejich měnových strategiím. Následně je použita Metoda nejmenších čtverců a regrese Tobit, jejichž výsledky odpovídají na otázku, zda-li se banky zaměřují na stabilizaci produktu nebo inflace a to zda banky dodržují doporučení, jež dává Taylorovo pravidlo. Primární hypotézou je, že ani jedna s centrálních bank během finanční krize nedodržuje doporučení Taylorova pravidla. Dálší hypotézou je to, že klasická verze Taylorova pravidla v době finanční krize nefunguje.
Klíčová slova:
Taylorovo Pravidlo; Metoda Nejmenších čtverců; Tobit regrese

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2013
Datum podání práce:
15. 9. 2013
Datum obhajoby:
15.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42872_xrejs00.pdf [549,91 kB]
Oponentura:
39355_Bluhm.pdf [47,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
42872_hnatp.pdf [159,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42872/podrobnosti