Vzájemné hospodářské vztahy Francie - Alžírsko

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vzájemné hospodářské vztahy Francie - Alžírsko
Autor práce:
Varagnat, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Müllerová, Františka
Osoba oponující práci:
Dejmová, Irena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce popisuje vývoj francouzsko-alžírských vztahů od počátku francouzské nadvlády (1830). Ve stručnosti se dotýká i občanské války v Alžírsku, která trvala osm let a byla ukončena vyhlášením nezávislosti alžírského státu v roce 1962. Vztahy v dalších letech byly významně poznamenány předchozím obdobím a zejména krutými okolnostmi, které provázely boj za osvobození Alžírska. K jejich zhoršení přispěl i problém terorismu v Alžírsku. Teprve v posledních několika letech se styky obou zemí začínají vylepšovat, rozvíjí se vzájemná spolupráce v mnoha oblastech hospodářství a je zřejmá snaha Francie, jako vyspělé země, pomáhat Alžírsku v naplňování započatých reforem a v jeho přechodu k principům tržní ekonomiky.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 4. 2008
Datum podání práce:
28. 4. 2008
Datum obhajoby:
04.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8367_xcecz03.pdf [987,76 kB]
Oponentura:
5317_Dejmová.pdf [23,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
8367_mullero.pdf [21,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8367/podrobnosti