Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomické a environmentální aspekty zavádění nového systému obchodování s emisními povolenkami v Číně

Autor práce: Goreľová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Jiří
Osoba oponující práci: Macháč, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické a environmentální aspekty zavádění nového systému obchodování s emisními povolenkami v Číně
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Již několik desítek let lze v Číně pozorovat mimořádný ekonomický růst. Tento rostoucí vliv Číny však také v mezinárodním společenství vzbuzuje obavy. Svět se nyní na Čínu obrací s žádostí, aby změnila svou energetickou politiku a začala se chovat zodpovědně v otázce životního prostředí. Práce se zabývá analýzou systému obchodování s emisními povolenkami v Číně a pokouší se zhodnotit možné dopady jeho zavedení na čínskou ekonomiku a životní prostředí. Účast Číny v globální snaze o snížení množství skleníkových plynů v atmosféře je bezesporu zásadní. K tomu je však zapotřebí, aby Čína postupně upouštěla od využívání fosilních paliv, jako primárních zdrojů energie. Fosilní zdroje energie jsou však pro Čínu velkým zdrojem příjmů a přechod k ekologicky šetrnějším zdrojům energie bude pro Čínu znamenat s tím i spojené neblahé ekonomické dopady.
Klíčová slova: ekonomické dopady; životní prostředí; Čína; skleníkové plyny; Evropský systém emisního obchodování; emisní povolenky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické a environmentální aspekty zavádění nového systému obchodování s emisními povolenkami v Číně
Překlad názvu: Economic and environmental aspects of introducing a new emission trading system in China
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: For several decades we can observe an extraordinary economic growth in China. But this growing influence of China raises concern in the international community. The world is now turning to China with a request to change its energy policy and began to behave responsible in relation to environmental protection. This paper concerns with the analysis of the system of emission trading in China and attempts to assess the possible impacts of its implementation on Chinese economy and its environment. Without question the participation of China in the global effort to reduce amount of greenhouse gases in the atmosphere is essential. It is necessary for China to gradually abandon the usage of fossil fuels as the primary source of energy. However fossil energy sources are China's major source of income and therefore transition to eco-friendly energy sources will mean adverse economic consequences for China.
Klíčová slova: economic impacts; environment; China; greenhouse gases; European emission trading system; emission allowances

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 5. 2014
Datum obhajoby: 11.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47105_xgorm01.pdf [1,37 MB]
Oponentura39388_xmacj00.pdf [355,23 kB]
Hodnocení vedoucího47105_louj01.pdf [266,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47105/podrobnosti