Development of Oil Prices and its Impact on Inflation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Development of Oil Prices and its Impact on Inflation
Autor práce:
Krkošková, Magdalena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pikhart, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Hladík, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to observe relationship between the development of oil price and the rate of inflation. Oil is one of the main inputs in the economy, and, therefore, the price change influences the aggregate supply and macroeconomic indicators, such as inflation. The aim is to analyze whether there is a positive relationship between the price of oil and inflation. Theoretical part of the thesis is concentrated on the theory of inflation, its components and way of measurements. Furthermore, there is discussed chronological development of oil prices and the relationship between oil prices and inflation. Practical part is based on the econometric model used in order to testify the dependence of inflation on the price of oil. There are used quarterly data of the United States of America collected from the U.S. Energy Information Administration and Federal Reserve Bank of St. Louis from January 1986 to March 2014. The final part discusses the results of four used models and meeting of aims.
Klíčová slova:
Inflation; Monetary policy; Oil price changes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 3. 2014
Datum podání práce:
20. 9. 2014
Datum obhajoby:
23.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47273_xkrkm02.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
39468_xhlam900.pdf [753,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
47273_xpikz00.pdf [396,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47273/podrobnosti