Potenciál car-sharingu pro zlepšení dopravní situace v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Potenciál car-sharingu pro zlepšení dopravní situace v Praze
Autor práce:
Řehová, Vendula
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Louda, Jiří
Osoba oponující práci:
Malý, Vítězslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Car-sharing or or literally sharing a car by more users is an option of passenger transport in between owing a car and using a public transport. It is a complement into both passenger and public transport. This thesis analyzes car-sharing and other projects and policies of such approaches, which aim to reduce the observed negative consequences of car traffic in the center of Prague, which in comparison to other places in the Czech Republic as well as other European cities are at critical level. There are presented both theoretical basics and practical examples. The thesis also formulated the benefits and drawbacks of car-sharing for society and individuals. It analyzes fresh input of the first commercial car-sharing company on the Prague market. It also gives a calculation of comparison using car-sharing as services provided by commercial entrepreneurs and as a service by social entrepreneurship.
Klíčová slova:
Prague; social entrepreneurship; car-sharing; negative externalities; vehicular traffic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2014
Datum podání práce:
21. 8. 2014
Datum obhajoby:
11.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47854_xrehv00.pdf [6,13 MB]
Oponentura:
39387_xmalv13.pdf [298,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
47854_louj01.pdf [308,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47854/podrobnosti