Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelský plan.

Autor práce: Dmitriev, Sergey
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Řehák, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plan.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán auto myčky je zjištění požadavků, které klade banka pro poskytnutí úvěru na otevření firmy a následné vypracování podnikatelského plánu podle těchto požadavků. Tento plán je zaměřen na otevření kontejnerové myčky se čtyřmi stanovišti pro ruční mytí aut v Rusku. V teoretické části bych chtěl uvést základní informace o podnikatelském plánu a jeho struktuře, pro koho je plán určen a za jakým účelem se sestavuje. Hlavní důraz bych v této části kladl na kritéria, která jsou důležitými pro rozhodnutí banky, zda poskytnout úvěr na realizaci podnikatelského plánu. Praktická část je věnována zpracování konkrétního podnikatelského plánu, který bude navázán na kritéria banky a prokáže, že je projekt realizovatelný a má šanci na úspěch.
Klíčová slova: podnikatelský; struktura; plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plan.
Překlad názvu: Business plan
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this bachelor thesis is finding the requirements of a bank for providing a credit to firms. The next subject of this bachelor thesis is creation of business plan on opening self-service car wash. The theoretical part is about basic terms and structure of business concept. The main emphasis in this section would be concentrated on the criteria that are important for the bank's decision whether to grant a loan to the implementation of the business plan. The practical part is devoted to the processing of a particular business plan, which is prepared according to bank's criterions and demonstrates that the project is viable and has a chance of success.
Klíčová slova: business; plan; structure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2014
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 22.08.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47563_xdmis00.pdf [1,70 MB]
Oponentura37290_rehak.pdf [262,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47563/podrobnosti