Can the Czech Republic replicate Switzerland's tax competition?

Autor práce: Pánek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Johnson, Aaron
Osoba oponující práci: Chytilová, Helena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Can the Czech Republic replicate Switzerland's tax competition?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Feld and Reulier (2004) have demonstrated that there existed strategic tax competition in Switzerland between 1984 and 1999. In this thesis, empirical results on strategic tax setting by cantonal governments are presented for a panel of the Swiss cantons from 2003 to 2009. Completing the evidence on Swiss tax competition, the compound tax rates in cantons are lower, the lower the tax rates of their neighbors. The model developed here is extended to include geographical area of cantons and tax rates in their neighboring countries. The second part of the thesis discusses possible Swissification of the Czech constitution and several policy proposals are put forth.
Klíčová slova: debt brake; cantonization; Czech Republic; Switzerland; tax competition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2012
Datum podání práce: 17. 1. 2013
Datum obhajoby: 2014
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucíhoSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.