Efektivita využití nástrojů komunikace: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Efektivita využití nástrojů komunikace: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Autor práce:
Hrdinová, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Granja, Monika
Osoba oponující práci:
Doležalová, Antonie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of the bachelor thesis was to analyze communication tools of Committee of Good Will -- The Olga Havel Foundation (OHF). The theoretical part is focused on characteristic of the non-profit sector, non-profit organizations and their forms in Czech Republic and brief declaration of concepts related to the communication tools. Another part of the theoretical chapter is focused on the description of the OHF's mission, its position in the foundation sector and summary of its communication tools. The practical part analyzes results of the organizations publicity in the media thanks to help of the organization employers, annual reports, number of the published posts in media, media impact, AVE coefficient and financial difficulty of the selected campaigns. Main hypothesis, that the media campaign will affect individual donors was disproved delay, campaigns had affect on the increasing the number of the donors in the same year the campaings taked place. End of the practical part was focused to the evaluation of the questionnaire survey which main goal was to evaluate public awareness of OHF. This work proved that the communication campaigns are main way to achieve both individual as well as corporate donors. Further based on increasing the number of the accepted contributions is proved that the OHF very well communicate with its present donors. OHF could do specific improvements in their on-line media.
Klíčová slova:
Communication; Marketing; Non-profit sector; Foundation; Non-profit organisations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Institutional Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 3. 2013
Datum podání práce:
17. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40337_xhrda00.pdf [1,98 MB]
Oponentura:
32178_dolezala.pdf [369,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
40337_xgram900.pdf [125,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40337/podrobnosti