Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Competition and Market Integration – Role of European Power Exchanges

Autor práce: Mrhač, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci: Jegers, Marc

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Competition and Market Integration – Role of European Power Exchanges
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The main focus of this thesis is to find out degree of market integration in power exchanges in the European Union. Well integrated electricity markets imply existence of single European electricity market and advanced level of liberalization process in this sector. The thesis provides estimates of degree of market integration for six most evolved European power exchanges. Therefore, British, Dutch, French, German, Spanish and Scandinavian power exchanges have been selected during sample period 2004 - 2012. After conducting correlation and convergence analysis, the results have not suggested existence of single European electricity market and prove the effect of liberalization at regional level.
Klíčová slova: Energy Policy; Market Integration; Power Exchanges

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2013
Datum podání práce: 15. 1. 2014
Datum obhajoby: 13.01.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43698_xmrhv00.pdf [1,83 MB]
Oponentura35078_Jegers.pdf [62,29 kB]
Hodnocení vedoucího43698_inge.pdf [62,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43698/podrobnosti