Zpětný odběr elektrozařízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zpětný odběr elektrozařízení
Autor práce:
Balounová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Dvořák, Antonín
Osoba oponující práci:
Hadrabová, Alena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zpětného odběru elektrozařízení, jehož množství ve společnosti neustále narůstá a obsahuje mnoho nebezpečných látek pro ŽP a lidské zdraví. Nejprve je v práci zmiňována legislativa upravující oblast EEZ a současná situace nakládání s EEZ. Na základě novely zákona o odpadech vznikly kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení, jejichž působení na různé oblasti a subjekty je věnována převažující část práce. Praktická část se zabývá analýzou nákladovosti a SWOT analýzou. Cílem práce je přiblížit přínosy a nedostatky v oblasti zpětného odběru elektrozařízení.
Klíčová slova:
SWOT analýza; analýza nákladovosti; skupiny elektrozařízení; systém financování; kolektivní systémy; novela zákona o odpadech č. 7/2005 Sb.; zpětný odběr elektrozařízení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomiky životního prostředí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 5. 2008
Datum podání práce:
1. 5. 2008
Datum obhajoby:
10.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8475_xbalv07.pdf [4,02 MB]
Oponentura:
5418_hadraba.pdf [68,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
8475_advorak.pdf [66,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8475/podrobnosti