Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti
Autor práce:
Mašínová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Malý, Milan
Osoba oponující práci:
Kubíček, Aleš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce s názvem "Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti" je analýza vlivu, který měla nedávná finanční krize na organizační strukturu společnosti OMV a to na příkladu jedné konkrétní divize této společnosti. Práce je rozdělena do čtyř částí: do úvodu, teoretické části, praktické části a závěru. Nejdříve jsou definovány základní pojmy související s tímto tématem. Zmiňovanými pojmy jsou globalizace, nadnárodní společnost, finanční krize a organizační architektura. Praktická část je zaměřena na organizační strukturu jedné z pěti divizí společnosti OMV a zkoumá, jak se tato struktura důsledkem finanční krize změnila. V závěru práce budou zobecněny získané poznatky, které budou doplněny o vlastní názor autora.
Klíčová slova:
organizační struktura; Světová finanční krize; nadnárodní společnost; globalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2013
Datum podání práce:
28. 2. 2014
Datum obhajoby:
25.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44615_xmasl16.pdf [853,55 kB]
Veřejná příloha:
10149_xmasl16.pdf [878,47 kB]
Oponentura:
38494_xkuba09.pdf [55,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
44615_maly.pdf [47,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44615/podrobnosti