Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv finanční krize na změny organizační struktury nadnárodní společnosti
Autor práce:
Mašínová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Malý, Milan
Osoba oponující práci:
Kubíček, Aleš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the Bachelor's Thesis "The impact of the Financial Crisis on changes of the organizational structure of the Multinational Corporation" is the analysis of the impact of the recent Financial crisis on the organizational structure of OMV company. The impact is showed on one division of this company. The work is divided into four parts: introduction, theoretical part, practical part and conclusion. At first there are defined basic concepts which are related to this theme. These concepts are globalization, Multinational Corporation, The Global Financial Cisis and organizational structure. Practical part is focused on the organizational structure of one division of OMV company and it examines how this stucture has changed because of financial crisis. At the end obtained knowledge are generalized and there is also author's opinion.
Klíčová slova:
The Global Financial Crisis; organizational structure; Multinational Corporation; Globalization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2013
Datum podání práce:
28. 2. 2014
Datum obhajoby:
25.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44615_xmasl16.pdf [853,55 kB]
Veřejná příloha:
10149_xmasl16.pdf [878,47 kB]
Oponentura:
38494_xkuba09.pdf [55,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
44615_maly.pdf [47,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44615/podrobnosti