Marketingový prieskum trhu asistenčných služieb

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingový prieskum trhu asistenčných služieb
Autor práce:
Skriňák, Peter
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Horová, Olga
Osoba oponující práci:
Kubů, Tomáš
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
V práci sú uvedené teoretické východiská marketingového výskumu a prieskumu trhu. Práca sa venuje oblasti asistenčných služieb, definovaniu jej náplne, jej špecifikám. Prieskum trhu je zameraný na prieskum 2 majoritných trhov, na poistný trh a trh nových vozidiel. Práca analyzuje zákazníkov a konkurenciu na trhu technickej asistencie.
Klíčová slova:
Poistný trh; AXA Assistance; Asistenčná služba; Prieskum trhu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 5. 2008
Datum podání práce:
2. 5. 2008
Datum obhajoby:
28.05.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8497_xskrp12.pdf [574,75 kB]
Oponentura:
5438_Kubů.pdf [124,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
8497_horova.pdf [133,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8497/podrobnosti