Strategická analýza a finančné zhodnotenie ropného sektoru a spoločností skupiny Big Oil (Chevron Corporation, Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell, Total S.A., Biritsh Petroleum, ConocoPhillips Co.)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza a finančné zhodnotenie ropného sektoru a spoločností skupiny Big Oil (Chevron Corporation, Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell, Total S.A., Biritsh Petroleum, ConocoPhillips Co.)
Autor práce:
Belák, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mikovcová, Hana
Osoba oponující práci:
Krause, Josef
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom práce je popísať a analyzovať spoločnosti skupiny Big Oil a identifikovať faktory ovplyvňujúce ropný trh a cenu ropy. V teoretickej časti popisujem základné poznatky z oblasti strategického riadenia a strategickej analýzy. Ďalej sa zaoberám mapou konkurenčných skupín, Herfindahl-Hirschmanovým indexom a ţivotným cyklom odvetvia. Popisujem základné poznatky z oblasti ropného sektora a charakterizujem jednotlivé spoločnosti vybranej skupiny. V praktickej časti som na základe získaných poznatkov zostavil mapu konkurenčných skupín a vypočítal Herfindahl-Hirschmanov index. V závere práce sa venujem identifikácií faktorov pôsobiacich na trh a cenu ropy. Záver práce zhrňuje moje výsledky a odpovede na stanovené hypotézy.
Klíčová slova:
mapa konkurenčných skupín; Herfindahl Hirschman index; Big Oil; ropný sektor; strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 1. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
23.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46204_xbell10.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
38604_krausej.pdf [428,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
46204_mik.pdf [326,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46204/podrobnosti