Hodnocení a snižování měnového rizika v korporátním prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení a snižování měnového rizika v korporátním prostředí
Autor práce:
Likovská, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Leová, Simona
Osoba oponující práci:
Kolman, Marek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení a snižování kurzového rizika v korporacích. V první kapitole je popsán jeho vznik, kvantifikace metodou Value at Risk a další pojmy s kurzovým rizikem související. Druhá kapitola se zabývá problematikou devizové expozice a shrnuje způsoby zajištění jednotlivých druhů expozic. Závěrečná část je věnována dopadu kurzového rizika na výsledek hospodaření podniku.
Klíčová slova:
zajištění; korporace; devizová expozice; kurzové riziko; měnový kurz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2014
Datum podání práce:
2. 6. 2014
Datum obhajoby:
26.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46524_xlikv01.pdf [956,91 kB]
Veřejná příloha:
10098_xlikv01.pdf [894,40 kB]
Veřejná příloha:
10099_xlikv01.pdf [737,54 kB]
Veřejná příloha:
10100_xlikv01.pdf [899,52 kB]
Veřejná příloha:
10101_xlikv01.pdf [909,61 kB]
Oponentura:
36432_xkolm49.pdf [167,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46524/podrobnosti