Notice: Undefined index: dc_date_submitted in /var/www/vskp_web/vskp/show_evskp.php on line 211

The People's Republic of China is Gradually Becoming the World's Most Important Superpower on the Asian Continent

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The People's Republic of China is Gradually Becoming the World's Most Important Superpower on the Asian Continent
Autor práce:
Hrůša, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kopřiva, Bohumil
Osoba oponující práci:
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce podává základní údaje zejména Čínské Lidové Republice a dále o Evropské Unii a USA. Dále práce tyto 3 mohutné ekonomické celky srovnává pomocí různých ekonomických a sociálních indexů a ukazatelů během posledních patnácti let.
Klíčová slova:
Čína; Evropská Unie; USA; ekonomické reformy; srovnání ekonomik; vývoj ekonomik; HDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
13.05.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
china_hrusa_2008.pdf [2,14 MB]
Hodnocení vedoucího:
B_Hrůša_Tomáš_V_Kopřiva.pdf [62,15 kB]