Vývoj ekonomické situace Itálie před a po přijetí jednotné měny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj ekonomické situace Itálie před a po přijetí jednotné měny
Autor práce:
Ludvíková, Denisa
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Vrňáková, Irena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je vystižení postupné změny ekonomické situace Itálie v době, kdy republika využívala vlastní měnu - liru, a poté po začlenění do Evropské měnové unie, kdy přijala euro. Práce tedy bude rozebírat jednotlivá období hospodářského vývoje a na konci bude obsahovat zhodnocení, jestli přijetí eura italské ekonomice pomohlo nebo naopak. Závěrečná kapitola bude rovněž obsahovat názory ekonomů a veřejného mínění ohledně vývoje do budoucna a rovněž vybrané předpovědi vývoje makroekonomických ukazatelů.
Klíčová slova:
lira; Eurozóna; Měnová unie; konvergenční kritéria; konkurenceschopnost; Pakt stability a růstu; euro; Maastrichtská smlouva; ekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2012
Datum podání práce:
15. 12. 2013
Datum obhajoby:
28.05.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40131_xludd03.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
36406_xvrni00.pdf [63,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
40131_jirankov.pdf [60,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40131/podrobnosti