Defining the “International Community” in the context of current International Relations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Defining the “International Community” in the context of current International Relations
Překlad názvu:
Defining "International Community" in the Context of Current International Politics
Autor práce:
Kpakpo-Amadote, Jean-Claude Gilbert
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The "International Community" is a concept that evolves constantly depending on the issues, the context or the situation it is referred to. Today's "International Community" is not comparable to what was perceived as the "International Community" in the years that followed the Second World War. It will probably not be comparable to the "International Community" of the future because of the constant changes of our world due to globalization, interests of States and threats on peace and international security such as terrorism and conflicts. When you ask different people a definition of the "International Community", you get different answers. However, one common reference constantly appears: International Organizations and Institutions and more precisely the United Nations. The United Nations is the largest organization worldwide that deals with global issues (security, environment, development). The operating ways of that structure creates the illusion that an "International Community" as a unitary actor exists. There is currently no such community that could be considered as a unitary actor. The United States of America rule the world and we all belong to an International Society at best. Not a community. Not yet...
Klíčová slova:
Security; Conflict; Peace; United Nations; International community

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Fakulta mezinárodních vztahů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
12.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32462_qkpaj00.pdf [1010,33 kB]
Veřejná příloha:
8947_qkpaj00.pdf [6,95 MB]
Oponentura:
27354_rolencj.pdf [67,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
32462_lehmann.pdf [63,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32462/podrobnosti