Účetní reforma státní a samosprávy v oblasti dlouhodobého majetku v konkrétních podmínkách obce Mochtín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní reforma státní a samosprávy v oblasti dlouhodobého majetku v konkrétních podmínkách obce Mochtín
Autor práce:
Kloudová, Jiřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Takáčová, Hana
Osoba oponující práci:
Nováková, Štěpánka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the ongoing accountant reform state and local governments. It consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part focuses on the municipalities as local authorities. At the beginning briefly describes the basic principles of municipalities and their position in the public administration. It also deals with the nature of state accounting and the main objective of the financial reform. Particular attention is paid to individual changes in relevant legislation and consequently their impact on the reporting of long-term assets after accountant reform. The practical part focuses on a detailed assessment of the effects of accountant reform on the case of concrete municipality Mochtín . Changes in accounting policies and methods of reporting of long-term assets are aplicated to real cases which happens there in target season.
Klíčová slova:
local government unit; long-term assets; accountant reform

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2012
Datum podání práce:
2. 9. 2013
Datum obhajoby:
10.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40355_xkloj10.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
28827_stepnov.pdf [166,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
40355_takacova.pdf [289,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40355/podrobnosti