Analysis of Human Resource Management Practices in Small and Micro Enterprises in Czech Republic

Autor práce:
Lange, Elisabeth
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Bedrnová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Human Resource Management Practices in Small and Micro Enterprises in Czech Republic
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis analyses human resource management (HRM) practices in small and micro enterprises in the Czech Republic with the goal of developing recommendations for improvement of their HRM practices. The theoretical part provides background knowledge about small and micro enterprises in the Czech Republic, HRM in general and specifics of HRM in SMEs. It is followed by an elaboration on the three foci of this thesis: recruiting, training and development and retaining of qualified and experienced employees. Based on this theoretical fundament quantitative and qualitative research has been conducted in cooperation with Perfectia with the purpose of understanding the following: the HR function, what are the most challenging and time-consuming HR tasks for small and micro enterprises, how do they recruit, train & develop and retain employees and how important is HRM to small and micro enterprises. The hypothesis that most small and micro enterprises do not have formulated HR strategies (and if so aligned them with their business strategy) has been confirmed. The analysis and synthesis of the results from both the theoretical and empirical part are the basis, on which five key recommendations have been developed.
Klíčová slova:
Training & Development; SME; Recruiting; Retaining; SHRM; HRM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2013

Datum podání práce:
27. 8. 2013

Datum obhajoby:
16.09.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40880_xlane05.pdf [2,89 MB]

Veřejná příloha:
9027_xlane05.pdf [341,80 kB]

Oponentura:
34271_Bedrnová.pdf [479,07 kB]

Hodnocení vedoucího:
40880_danielap.pdf [380,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40880/podrobnosti