Analýza rozpočtového hospodaření státních fondů na podporu podnikání

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza rozpočtového hospodaření státních fondů na podporu podnikání
Autor práce:
Popule, Patrik
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Ochrana, František
Osoba oponující práci:
Vítek, Leoš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is focused on an allocation system of two export credit agencies operating in the Czech republic -- The Czech export bank and The Export guarantee and insurance corporation. The aim of the thesis is to determine with using the method of analysis of budgetary incomes and expenditures of these state funds for business development, whether allocated public resources are spent with an emphasis on economy, effectiveness and efficiency in a medium-term time aspect, and also to define whether and in what scope the export credit agencies contributed to fulfilling of a government export policy in the period of 2006 - 2011. The principles, visions and purposes of the government policy of export promotion in the given period were summarized conceptionally in "The Export strategy of the Czech republic in the period of 2006 -- 2011". In conclusion of the thesis, there are formulated some imperfections and recommendations for a future operation of both of these export credit agencies.
Klíčová slova:
Efficiency; Effectiveness; Export guarantee and insurance corporation; Czech export bank; Economy; Export credit agency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 1. 2012
Datum podání práce:
15. 8. 2012
Datum obhajoby:
21.08.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35392_xpopp06.pdf [607,17 kB]
Oponentura:
33757_vitek.pdf [105,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
35392_ochrana.pdf [72,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35392/podrobnosti