Ocenění společnostiCarla s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění společnostiCarla s.r.o.
Autor práce:
Khalilova, Nazila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Heřman, Jan
Osoba oponující práci:
Zeman, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Abstract: This diploma thesis presents business valuation of the Czech chocolate fabric Carla s.r.o. by methods based on discounted cash flow, economic value added. Future value, both for the owners and investors, was estimated by mentioned methods by applying generator analysis and forecast and by the determination of the capital costs as WACC. The strategic analysis includes market analysis, Czech confectionary industry analysis and SWOT analysis. The financial analysis includes horizontal and vertical analysis of consolidated financial statements, ratio analysis. The business value of the company was calculated to the 01.01.2012
Klíčová slova:
Business Valuation; Czech industry ; WACC, FCFE, EVA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2011
Datum podání práce:
14. 12. 2012
Datum obhajoby:
12.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35633_xkhan02.pdf [1,89 MB]
Veřejná příloha:
8238_xkhan02.xlsx [107,70 kB]
Veřejná příloha:
8239_xkhan02.xlsx [15,49 MB]
Oponentura:
32372_zemank.pdf [336,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
35633_hermanj.pdf [283,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35633/podrobnosti