Ochrana spotřebitele v oblasti označování potravin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ochrana spotřebitele v oblasti označování potravin
Autor práce:
Langmajerová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Consumer protection should help consumers to exercise their rights more easily. Part of this policy concerns food labelling, which represents the core source of information about food. This thesis deals with consumer protection, food legislation on international, european and national level as well as with changes being prepared in this field. These are going to be implemented in 2014 through regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers, which will integrate regulations related to general labeling and indicating of nutrition information of food. The thesis evaluates main changes that this regulation will bring. The goal of the practical part is to find out how consumers are satisfied with current food labeling and whether these changes in the current food legislation are actually necessarily needed from consumers' point of view.
Klíčová slova:
country of origin of food; legibility of information; GDA; size of the portion; nutrition information; regulation (EU) No 1169/2011; food labelling; consumer protection; indication of allergens

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 5. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
25.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37567_xlant08.pdf [876,00 kB]
Oponentura:
33253_filipova.pdf [41,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
37567_zeman.pdf [41,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37567/podrobnosti