Může prezident ovlivnit rozhodování Nejvyššího soudu USA?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Může prezident ovlivnit rozhodování Nejvyššího soudu USA?
Autor práce:
Košťál, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Dvořáková, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Reschová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Nejvyšší soud USA je vrchním orgánem kontroly ústavnosti ve Spojených státech a jako takový má značný vliv na dění v americké společnosti a pro prezidenta USA je z mocenského hlediska žádoucí, aby mu byl Nejvyšší soud ideologicky co nejblíže. Cílem této práce je na základě kvantitativní, a posléze i kvalitativní analýzy rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zjistit, zdali vůbec a pokud ano, tak nakolik a jakým způsobem může prezident Spojených států ovlivnit rozhodování a ideologické směřování Nejvyššího soudu. Práce se zaměřuje na rozhodnutí v oblasti lidských práv, která Nejvyšší soud vydal po Druhé světové válce, konkrétně pak zkoumá rozhodnutí týkající se desegregace.
Klíčová slova:
vliv; prezident; ovlivnění rozhodování; Nejvyšší soud

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 9. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
28.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38527_xkosf02.pdf [643,62 kB]
Oponentura:
33377_resch.pdf [43,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
38527_dvorakv.pdf [43,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38527/podrobnosti