Vybrané problémy OSN při udržování míru a bezpečnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané problémy OSN při udržování míru a bezpečnosti
Autor práce:
Pánková, Pavlína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kochan, Jan
Osoba oponující práci:
Knotková, Vladimíra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými problémy při řešení konfliktů Organizace spojených národů, které v současném světě představují velmi diskutované téma. Hlavním cílem práce je poskytnout analýzu Charty OSN, poukázat na sporná místa v jejím textu a na základě toho identifikovat problémy OSN týkající se udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Teoretická část práce se věnuje liberálně-idealistické teorii a jejímu pohledu na problematiku bezpečnosti a představuje OSN jako obhájkyni míru v mezinárodních vztazích. Empirická část studie se zabývá analýzou jednotlivých formulací Charty OSN a jejich zhodnocením.
Klíčová slova:
Charta OSN; konflikt; bezpečnost; Organizace spojených národů; právo veta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 9. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
25.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38620_xpanp10.pdf [1,03 MB]
Oponentura:
33158_knotkova.pdf [42,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
38620_kochan.pdf [44,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38620/podrobnosti