Politická úloha Nemecka pri riešení súčasnej krízy eurozóny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Politická úloha Nemecka pri riešení súčasnej krízy eurozóny
Autor práce:
Šebeňová, Ľubica
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Sršeň, Radim
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práca sa zameriava na analýzu vzťahu nemeckých politických elít a verejnosti voči európskej integrácií v súčasnom krízovom období. Snaží sa nastoliť dôvody zmeny nálad v Nemecku pre integračný proces a Európu samotnú. Venuje sa analýze opatrení, zavedených na vyriešenie krízy a postoj Nemecka k nim a nastoľuje politické možnosti riešenia krízy v podobe politickej únie. Cieľom mojej diplomovej práce je teda analyzovať úlohu Spolkovej republiky Nemecko v nachádzaní východísk zo súčasnej dlhovej krízy eurozóny a nastoliť možné alternatívy budúceho vývoja európskeho integračného procesu. Práca je členená do úvodu, troch kapitol a záveru. V prvej kapitole stručne načrtávam priebeh finančnej krízy od jej začiatkov v Spojených štátoch cez prvé prejavy v podobe krachu významných bánk v členských štátoch EÚ, nárastu deficitov verejných financií, až po jej transformáciu do podoby súčasnej dlhovej krízy eurozóny. Skúmam tiež dopady krízy na štáty eurozóny a predovšetkým Nemecko ako najsilnejšiu európsku ekonomiku a najväčšieho ťahúňa HDP EÚ. V druhej kapitole sa zaoberám okamžitými opatreniami, ktoré boli zavedené na záchranu ekonomík eurozóny od vypuknutia dlhovej krízy v roku 2010 a pohľady nemeckej vlády na jednotlivé kroky smerujúce k vyriešeniu súčasnej neutešenej situácie v eurozóne. Tieto zavedené opatrenia sú však nepostačujúce, preto politici a odborná verejnosť diskutujú o ďalších možnostiach ako vyriešiť krízu, ktorá v eurozóne nastala. Tretia kapitola preto porovnáva možné alternatívy možného nasledujúceho vývoja v eurozóne. Budúci obraz európskej integrácie do veľkej miery závisí na postoji Nemecka. Preto v tejto časti práce staviam do kontrastu doteraz nevídané euroskeptické nálady nielen nemeckých občanov, ale aj na politickej scéne a predstavu niektorých politikov na čele s nemeckým ministrom zahraničných vecí Guidom Westerwellem o vytvorení politickej únie, či dokonca o založení federácií Európskych štátov v budúcnosti.
Klíčová slova:
Nemecko; dlhová kríza; eurozóna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2012
Datum podání práce:
28. 4. 2013
Datum obhajoby:
11.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38915_xsebl08.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
32735_srsenr.pdf [41,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
38915_dubskyz.pdf [42,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38915/podrobnosti