Rozbor kolektivních smluv společností Veolia Transport Česká republika, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozbor kolektivních smluv společností Veolia Transport Česká republika, a.s.
Autor práce:
Trnovská, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Novotný, Ivo
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je rozbor mzdových částí kolektivních smluv dceřiných společností společnosti Veolia Transport Česká republika, a.s. Společnost Veolia Transport Česká republika, a.s. je soukromý pozemní dopravce osob, jehož hlavní činností je pravidelná osobní přeprava. Práce se soustředí na odměňování profese řidičů autobusů v jednotlivých společnostech Veolia Transport Česká republika, a.s. a vychází částečně z předpokladu nespokojenosti s výší mzdy u této profese. Cílem práce bylo v rámci možností obhájit výši mezd, která náleží profesi řidičů autobusů v těchto společnostech. Zároveň bylo také záměrem navrhnout řešení pro budoucí kolektivní smlouvy společností Veolia Transport Česká republika, a.s. Jako metoda byla použita analýza charakteristických ukazatelů trhu práce v ČR podle různých hledisek a následné srovnání výsledků analýzy s daty popisujícími situaci v jednotlivých společnostech Veolia Transport Česká republika, a.s. Výše mezd řidičů autobusů byla obhájena podle dvou určitých hledisek (dle výše průměrných nominálních mezd v rámci krajů ČR a současně odvětví ?Pozemní a potrubní doprava?, a dle porovnání průměrných mezd ve sledovaných společnostech s mediány mezd v ČR podle hlediska dosaženého vzdělání. Využití tohoto porovnání je v práci opodstatněno. Jako řešení pro budoucí kolektivní smlouvy byla navržena kolektivní smlouva vyššího stupně společná pro všechny společnosti Veolia Transport Česká republika, a.s.
Klíčová slova:
minimální mzda; nominální mzda; mzdový systém; mzda; kolektivní smlouva; kolektivní vyjednávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 5. 2008
Datum podání práce:
12. 5. 2008
Datum obhajoby:
12.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8978_xtrna01.pdf [988,09 kB]
Oponentura:
5908_Novotný.pdf [100,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
8978_zdvorak.pdf [73,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8978/podrobnosti