Struktura českého pojistného trhu a jeho vývoj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Struktura českého pojistného trhu a jeho vývoj
Autor práce:
Kozáková, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Gruber, Petr
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zachycuje a analyzuje vývoj českého pojistného trhu. V úvodní kapitole je stručně popsán vývoj od úplných začátků pojištění v našich zemích, přes znárodnění pojišťoven po 2.sv. válce a kapitola končí rokem 1995, kdy se již pojistný trh na našem území obnovil. V těch následujících je pojistný trh zkoumán z několika hledisek. V každé kapitole jsou v souvislosti s příslušnými údaji také uvedeny významné události, které ovlivnily daný ukazatel pojistného trhu. Nechybí ani legislativní změny, které měli ve vývoji pojistného trhu velký význam. Po nich následují údaje o počtu pojišťoven, jejich vlastnické struktuře, výši rezerv a jejich investování, předepsaném pojistném, náklady na pojistná plnění atd.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 5. 2008
Datum podání práce:
12. 5. 2008
Datum obhajoby:
25.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
9005_xkozm28.pdf [264,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
9005_gruberp.pdf [24,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/9005/podrobnosti