Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem
Autor práce:
Celler, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Moravec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Valenta, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na problematiku místa hlavních zájmů dlužníka (COMI) a jeho úpravu v nařízení Rady č. 1346/2000 o úpadkovém řízení. Věnuje se nejprve základnímu kontextu mezinárodního insolvenčního práva a dále zásadním bodům úpravy pojmů COMI a provozovna, jako klíčů k určení mezinárodní příslušnosti k zahájení hlavního, resp. vedlejšího, insolvenčního řízení. Dále se zabývá vyvratitelnou právní domněnkou COMI v místě sídla u právnických osob. V neposlední řadě je v práci rozebrána i související judikatura Soudního dvora Evropské unie a navrhovaná podoba právní úpravy přeshraničních insolvencí.
Klíčová slova:
místo hlavních zájmů dlužníka; insolvenční řízení; nařízení č. 1346/2000

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2012
Datum podání práce:
25. 5. 2013
Datum obhajoby:
20.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39708_xcelj00.pdf [313,77 kB]
Oponentura:
32188_xvalp20.pdf [42,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
39708_xmort05.pdf [41,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39708/podrobnosti