Finančná analýza spoločnosti Iveco Czech Republic, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finančná analýza spoločnosti Iveco Czech Republic, a.s.
Autor práce:
Kornietová, Katarína
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slunčík, Peter
Osoba oponující práci:
Boukal, Petr
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je spracovanie finančnej analýzy podniku Iveco Czech Republic, a.s. za obdobie 2007-2011, podľa ktorého bude možné zhodnotiť finančné zdravie podniku a jeho stabilitu v čase. Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá teoretická časť pomocou spracovania literárnych zdrojov popisuje základné metódy finančnej analýzy. V praktickej časti sú tieto metódy následne aplikované na konkrétne hodnoty, vzťahujúce sa k tejto spoločnosťi.
Klíčová slova:
horizontálna a vertikálna analýza; pyramidálny rozklad ROE; bilančné pravidlá

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 12. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2013
Datum obhajoby:
17.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40669_xkork13.pdf [1,38 MB]
Veřejná příloha:
8521_xkork13.xls [315,00 kB]
Oponentura:
32021_boukal.pdf [58,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
40669_slup01.pdf [276,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40669/podrobnosti