Visegrádská skupina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Visegrádská skupina
Autor práce:
Ouředníková, Marie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Adámková, Vlasta
Osoba oponující práci:
Vondrušková, Barbora
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce popisuje a hodnotí dosavadní fungování Visegrádské skupiny. Její členské státy, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, jsou pomocí demografických a ekonomických ukazatelů stručně charakterizovány. Značná pozornost je věnována činnosti Mezinárodního visegrádského fondu. Závěrečná kapitola práce se zabývá českým předsednictvím Visegrádské skupiny pro rok 2007/2008.
Klíčová slova:
Slovensko; Polsko; Maďarsko; Česká republika; Mezinárodní visegrádský fond; Visegrádská skupina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 5. 2008
Datum podání práce:
1. 6. 2008
Datum obhajoby:
09.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
9167_xourm02.pdf [329,53 kB]
Oponentura:
6088_vondrusb.pdf [21,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
9167_adamkova.pdf [20,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/9167/podrobnosti